• Vi har et langsiktig samarbeid med OUS på en rekke ulike prosjekter fra arealutvikling, byggeprosjekter til visjonsprosjektet Campus Oslo. Dette krever god kunnskap og variert erfaring innen helseprosjekter, og vi bidrar med et fagtungt og engasjert team.

 • Akutte tiltak er nødvendige for å opprettholde og forbedre den tekniske infrastrukturen på sykehuset.

 • Nytt akuttmottak på Ullevål skal stå klart i 2014. Prosjektet er utfordrende fordi dette krever omfattende ombygging samtidig som det er full drift i lokalene.

 • Vi bidrar med prosjektkompetanse til eiendomsavdelingen for å møte de behov en aldrende bygningsmasse krever.

 • Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, utvider kapasiteten på operasjon, intensiv og akuttmottak. Nybygget etableres tett inntil den eksisterende bygningsmassen med sykehus i full drift. Dette krever stor presisjon og kunnskap fra alle involverte.

 • Samarbeidet med OUS innebærer mange betydningsfulle prosjekter med spennende, gode prosesser.

Oslo Universitetssykehus HF

OEC har laget strategisk arealplan, og deretter ledet utviklingen av OUS idefase som er en samlet idefase for virksomhetene som i dag befinner seg på Ullevål, Gaustad, Radiumhospitalet, Aker og Dikemark. Vi har jobbet med en rekke enkeltstående prosjekter som har til hensikt å samlokalisere funksjoner. Vi har bygget nytt akuttmottak på Ullevål, som stod klart i 2014, se artikkel fra Østlandssendingen. Og i tillegg bygger vi om dagens akuttmottak. Sykehuset er i full drift under disse prosessene. Vi jobber med tiltak som er nødvendige for å opprettholde og forbedre den tekniske infrastrukturen på sykehuset. Vi bidrar med prosjektkompetanse til eiendomsavdelingen for å møte de behov en aldrende bygningsmasse krever. Prospekt: Nybygg - Akuttfunksjoner Ullevål.

Periode: Fra 2010
Oppdragsgiver: Oslo Universitetssykehus HF

Kontaktperson

Raknes, Svein Petter

Avdelingsleder Helse og sykehusplanlegging, sektorleder Helse- og sykehusbygg, prosjektrådgiver, prosjektleder, helseøkonom, MS.c., M.M.

OEC Gruppen AS › Helse og sykehusplanlegging › Lysaker

Om Helse og sykehusplanlegging

Vi er blant Nordens ledende rådgivere og prosjektledere innen investeringsprosjekter i helse- og sykehussektoren samt at vi har omfattende erfaring innenfor utdanning og forskning.

Vi har bred helsefaglig bakgrunn som arkitekter, ingeniører, økonomer, sykepleiere og helsespesialister.

Vår erfaring og kompetanse omfatter virksomhets- og organisasjonsutvikling og ledelse av alle faser i byggeprosjekter.

Våre oppdrag favner fra første utredning og idéskisse, gjennom programmering og prosjektering til bygging, ferdigstillelse og bruk av bygget. Vi tenker fleksibilitet, teknologi og bæredyktighet i forhold til fremtidens sykehus, kommune- og universitetssektoren.

Vi leder store sykehusprosjekter, og vi har rammeavtaler og/eller oppdrag innenfor alle de fire helseregionene i Norge.

Markedsområdet Helse og sykehusplanlegging ledes av Svein Petter Raknes, telefon 950 69 998, svein.petter.raknes@oec.no.

Våre tjenester

 • Organisering, styring og ledelse i prosjekter
 • Utredning, funksjonsplanlegging, programmering
 • Utstyrsplanlegging, -programmering, anskaffelse, opplæring og ibruktagelse
 • Organisasjons- og virksomhetsplanlegging
 • Logistikk, arealutredninger og effektive varestrømmer
 • Mulighetsstudier, utredning og illustrering av logistikk og løsninger
 • Vurdering av lønnsomhet og driftsøkonomi ved investering i sykehus
 • Kalkyler og risikoanalyser for prosjektkostnader og -framdrift
 • Usikkerhetsstyring ved systematisk analyse og oppfølging av risikofaktorer
Part of RPS Group