• Mathallen på Vulkan er bare ett av mange bygg Aspelin Ramm må holde oversikt over. FDV-manualen setter krav til nødvendig dokumentasjon fra aktørene i de ulike byggeprosjektene.

  • Trond Lode Svendsen og Lise Amlie Belgau i OEC bistår Espen Nilsen, ansvarlig for vedlikehold og drift på Vulkan, med å få på plass gode rutiner for FDV-arbeidet i selskapet.

  • Vi gir oppdragsgiver en grundig innføring i FDV-verktøyet, slik at driftsavdelingen kan ta det i bruk i videre planlegging og oppfølging.

  • - Det har stor betydning for oss å få dokumentasjon og lage rutiner i FDV-arbeidet. OEC bistår oss slik at vi får riktig FDV-dokumentasjon på plass, sier en fornøyd Espen Nilsen i Aspelin Ramm.

  • Aspelin Ramm forvalter eiendommer med et areal på 400 000 m2. En god FDV-dokumentasjon er et viktig grunnlag for oversikt og riktig drift og vedlikehold av bygget.

FDV-dokumentasjon for Aspelin Ramm

Eiendomsutvikleren Aspelin Ramm drifter egen portefølje av eiendommer. Slik har de kontroll over tilstand og utvikling i byggene, og får dessuten en tett dialog med leietakere og brukere. Vi bistår dem med å skape drifts- og vedlikeholdsrutiner som gjør at de får ivaretatt byggene på hensiktsmessig og rett måte.

OPPDRAG: FDV-manual
PERIODE: 2012 - 2013
STED: Oslo

Kontaktperson

Arnesen, Jon Erik

Avdelingsleder Eiendomsledelse / Department Manager FM

OEC Gruppen AS › Eiendomsledelse › Lysaker

Om Eiendomsledelse

OEC har siden 2004 arbeidet dedikert med rådgiving innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Vår styrke er engasjerte medarbeidere med kompletterende kompetanse og nødvendig helhetsperspektiv til å gjøre fasilitetsstyringen til en optimal støtte for kjernevirksomhet. Vi har ingeniører, økonomer og ledelseskompetanse i vår stab.

Forståelsen av eiendom, bygg og anlegg som en strategisk ressurs, sammen med kunnskap om virksomhetsutvikling ved effektivisering av FDVU-prosessene, er nøkkelen til suksess.

Markedsområdet Eiendomsledelse ledes av Jon Erik Arnesen, telefon 930 87 915, jon.erik.arnesen@oec.no.

Tjenester

Vi leverer spesialisert rådgiving innen fasilitetsstyring.

Spisskompetanse på metoder, verktøy og beste-praksis, fundamentert på solid fagkunnskap og erfaring fra forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom, bygg og anlegg.

Prosjektledelse i forbedringsprosesser eller nye investeringsprosjekter for oppdragsgivere innen eiendom og drift.

Part of RPS Group