• Jon Erik Arnesen i OEC har ledet strategiarbeidet knyttet til Politiets data- og materielltjenestes eiendommer, bygg og anlegg (EBA).

  • Som prosessveiledere er vi opptatt av omforente arbeidsmåter og beskrivelser av arbeidsprosessene slik at oppgaver blir utført på samme måte og med samme kvalitet.

  • Politiet skal redusere energiforbruket med 20 % innen 2020. I samarbeid med oppdragsgiver har vi laget rutiner for oppfølging og konkrete tiltaksplaner.

  • Erik Trehjørningen, Katahrina Nagy og Tor-Odd Worth i Politiets data- og materielltjeneste utveksler synspunkter sammen med vår prosjektleder Jon Erik Arnesen.

  • Vi har gjort studier av effektiviseringspotensialet for oppdragsgiver og sammen har vi identifisert konkrete tiltak.

  • - Nå ser vi grunnlaget og potensialet for å effektivisere EBA som ressurs i politiet, sier avdelingsdirektør Erik Trehjørningen i PDMT.

EBA-strategi for Politiets data- og materielltjeneste

Vi har utført strategi- og forbedringsarbeider innen virksomhetsområdet Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA) for Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). De betjener Politidirektratet og Politi- og lensmannsetaten i eiendomsfaglige spørsmål. Målet er at bygg og tilhørende tjenester gir optimal støtte til politets primære oppgaver.

Tjeneste: Rådgivning FDV
Periode: 2012-2013
Oppdragsgiver: PDMT

Kontaktperson

Arnesen, Jon Erik

Avdelingsleder Eiendomsledelse / Department Manager FM

OEC Gruppen AS › Eiendomsledelse › Lysaker

Om Eiendomsledelse

OEC har siden 2004 arbeidet dedikert med rådgiving innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Vår styrke er engasjerte medarbeidere med kompletterende kompetanse og nødvendig helhetsperspektiv til å gjøre fasilitetsstyringen til en optimal støtte for kjernevirksomhet. Vi har ingeniører, økonomer og ledelseskompetanse i vår stab.

Forståelsen av eiendom, bygg og anlegg som en strategisk ressurs, sammen med kunnskap om virksomhetsutvikling ved effektivisering av FDVU-prosessene, er nøkkelen til suksess.

Markedsområdet Eiendomsledelse ledes av Jon Erik Arnesen, telefon 930 87 915, jon.erik.arnesen@oec.no.

Tjenester

Vi leverer spesialisert rådgiving innen fasilitetsstyring.

Spisskompetanse på metoder, verktøy og beste-praksis, fundamentert på solid fagkunnskap og erfaring fra forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom, bygg og anlegg.

Prosjektledelse i forbedringsprosesser eller nye investeringsprosjekter for oppdragsgivere innen eiendom og drift.

Part of RPS Group