EBA-strategi og utvikling i PDMT

Virksomhetsområdet Eiendom, Bygg og Anlegg i PDMT er et kompetansesenter som betjener politi- og lensmannsetaten og direktorat i eiendomsfaglige spørsmål. Målet er bygg og tilhørende tjenester som gir optimal støtte til politiets primære oppgave med å forebygge og bekjempe kriminalitet.

27 politidistrikter
6 særorgan
Grensekommissariat
Namsfogden i Oslo
450 tjenestesteder
600 000 m2

Kontakt oss

Arnesen, Jon Erik

Avdelingsleder Eiendomsledelse / Department Manager FM

OEC Gruppen AS › Eiendomsledelse › Lysaker

Om Eiendomsledelse

OEC har siden 2004 arbeidet dedikert med rådgiving innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Vår styrke er engasjerte medarbeidere med kompletterende kompetanse og nødvendig helhetsperspektiv til å gjøre fasilitetsstyringen til en optimal støtte for kjernevirksomhet. Vi har ingeniører, økonomer og ledelseskompetanse i vår stab.

Forståelsen av eiendom, bygg og anlegg som en strategisk ressurs, sammen med kunnskap om virksomhetsutvikling ved effektivisering av FDVU-prosessene, er nøkkelen til suksess.

Markedsområdet Eiendomsledelse ledes av Jon Erik Arnesen, telefon 930 87 915, jon.erik.arnesen@oec.no.

Tjenester

Vi leverer spesialisert rådgiving innen fasilitetsstyring.

Spisskompetanse på metoder, verktøy og beste-praksis, fundamentert på solid fagkunnskap og erfaring fra forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom, bygg og anlegg.

Prosjektledelse i forbedringsprosesser eller nye investeringsprosjekter for oppdragsgivere innen eiendom og drift.

Part of RPS Group