• Lysebotn II er et miljøprosjekt. Det samme vannet, dvs. de samme dammene som benyttes i dag, vil levere vann til det nye vannkraftverket. Nye vanntunneler og kraftstasjon sprenges ut inne i fjellet, slik at 1,5 TWh ren energi årlig kan produseres uten nye synlige naturinngrep. Ill.: Lyse

 • Utsprengning av tunnelene startet i mai 2014 og vil pågå ut 2015. Deretter skal ca. 15 elektromekaniske kontrakter utføre montasje og testing frem til idriftsettelse av kraftverket våren 2018. Foto: Egon Gade / Lyse

 • Utbyggingen skjer på tre anleggssteder, hvorav to ligger på fjellet med begrenset adkomst . Vinterstid gir dette HMS- og fremdriftsutfordringer som prosjektledelsen og entreprenøren har samarbeidet om å løse. Foto: Fredrik Ringe / Lyse

 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er spesielt viktig i et prosjekt som Lysebotn II; et prosjekt med mange risikofylte aktiviteter og entreprenører. Prosjektet har også oppfølging på ytre miljø, med spesielt fokus på vannrensing og hindre utslipp slik at nærliggende vassdrag med laks og sjøørret ikke skades av kraftverksutbyggingen. Foto: Egon Gade / Lyse

 • OEC er engasjert av byggherren Lyse Produksjon AS i rollene site manager, byggeleder og HMS-leder / installation manager.

 • Byggherres tilstedeværelse på byggeplass er essensielt for god kontraktsstyring i utbyggingsfasen. OECs medarbeidere i prosjektet har fast kontorsted i Lysebotn. Foto: Egon Gade / Lyse

 • Lysebotn II er, med et budsjett på kr. 1,8 mrd., Lyse-konsernets største utbyggingsprosjekt. OEC er stolt av å ha sentrale posisjoner i prosjektledelsen. Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Lysebotn II

Lyse Produksjon AS startet i 2014 byggingen av et nytt kraftverk i Lysebotn. Det nye kraftverket, skal erstatte dagens 60 år gamle kraftverk, og vil gi 15 % mer energi uten nye naturinngrep.
Ny totalproduksjon er 1 500 GWh, nok strøm til 75 000 boliger.
OEC bemanner viktige roller i byggherrens prosjekt- og byggeledelse: site manager, byggeleder og HMS-leder / installation manager. For mer informasjon, se www.lysebotn2.no

PROSJEKTKOSTNAD: 1 800 MNOK
UTBYGGING: 2014-2018
TUNNELSYSTEM: 7,5 KM
KRAFTSTASJON: 10 ETG / 40 M HØY

Kontakt oss

Sandtrø, Terje

Avdelingsleder Samferdsel, industri og energi

OEC Gruppen AS › Industri og fornybar energi › Lysaker

Om Industri og fornybar energi

Vårt markedsområde Industri og fornybar energi bidrar til suksessrik gjennomføring av prosjekter innen industri, vindkraft, vannkraft og bioenergi.

Markedsområdet Industri og fornybar energi ledes av Terje Sandtrø, telefon 482 06 174, terje.sandtro@oec.no.

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjekteringsledelse
 • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
Part of RPS Group