Nye Kirkenes Sykehus

Nytt sykehus for Øst-Finnmark har vært planlagt fra 2009, og bygget i perioden 2015 til 2017. OEC har hatt ansvar for prosjektledelse både i forprosjekt- og byggefase. Hovedelen av sykehuset er bygget som moduler i Tyskland, og montert på stedet.

FERDIGSTILLELSE: 2017
OPPDRAGSGIVER: FINNMARKSSYKEHUSET HF
AREAL: 20 000 kvm

Kontakt oss

Raknes, Svein Petter

Avdelingsleder Helse og sykehusplanlegging, sektorleder Helse- og sykehusbygg, prosjektrådgiver, prosjektleder, helseøkonom, MS.c., M.M.

OEC Gruppen AS › Helse og sykehusplanlegging › Lysaker

Om Helse og sykehusplanlegging

Vi er blant Nordens ledende rådgivere og prosjektledere innen investeringsprosjekter i helse- og sykehussektoren samt at vi har omfattende erfaring innenfor utdanning og forskning.

Vi har bred helsefaglig bakgrunn som arkitekter, ingeniører, økonomer, sykepleiere og helsespesialister.

Vår erfaring og kompetanse omfatter virksomhets- og organisasjonsutvikling og ledelse av alle faser i byggeprosjekter.

Våre oppdrag favner fra første utredning og idéskisse, gjennom programmering og prosjektering til bygging, ferdigstillelse og bruk av bygget. Vi tenker fleksibilitet, teknologi og bæredyktighet i forhold til fremtidens sykehus, kommune- og universitetssektoren.

Vi leder store sykehusprosjekter, og vi har rammeavtaler og/eller oppdrag innenfor alle de fire helseregionene i Norge.

Markedsområdet Helse og sykehusplanlegging ledes av Svein Petter Raknes, telefon 950 69 998, svein.petter.raknes@oec.no.

Våre tjenester

  • Organisering, styring og ledelse i prosjekter
  • Utredning, funksjonsplanlegging, programmering
  • Utstyrsplanlegging, -programmering, anskaffelse, opplæring og ibruktagelse
  • Organisasjons- og virksomhetsplanlegging
  • Logistikk, arealutredninger og effektive varestrømmer
  • Mulighetsstudier, utredning og illustrering av logistikk og løsninger
  • Vurdering av lønnsomhet og driftsøkonomi ved investering i sykehus
  • Kalkyler og risikoanalyser for prosjektkostnader og -framdrift
  • Usikkerhetsstyring ved systematisk analyse og oppfølging av risikofaktorer
Part of RPS Group