• Det bygges for harde livet på Kalnes ved Sarpsborg. Med sine 85 000 m2 blir bygget det største i Østfold.

 • Med det nye sykehuset får befolkningen i Østfold et komplett tilbud av spesialhelsetjenester. OEC har hatt prosjektledelsen fra idé til forprosjekt, med Kim Østenby som prosjektleder i byggeprosessen.

 • Våre prosjektledere Tore Bryhni, Thorvald Moe og Kim Østenby har samarbeidet godt og tett med byggherren og involverte aktører i prosjektet.

 • Modellbasert prosjektstyring og BIM brukes aktivt i prosjektet. Slik oppnår vi bedre oppgaveforståelse og innsyn, prosjektering, koordinering, rapportering, kommunikasjon og kvalitetssikring.

 • Sykhehuset vil ha akuttmottak, behandlingsbygg for somatikk, barne- og ungdomsklinikk, psykiaktriske døgnenheter, sengeområder, fellesområder for medisinske servicefunksjoner, samt kontorer, varemottak, service og tekniske funksjoner.

 • Miljøprogrammet setter høye krav til materialbruk, energibruk, energigjenvinning, forurensing, vannforbruk, avfall, transport, støy og inneklima. Tore Bryhni er prosjektleder for råbygget.

 • Det bygges kun en-sengsrom i det nye sykehuset. Thorvald Moe er prosjektleder for tett bygg.

 • Sykehuset vil være svært energieffektivt. Det blir svært godt isolert og med gode energigjenvinningssystemer. Energibehovet er svært nær å kunne klassifiseres som et lavenergibygg.

 • I dag er det full byggeaktivitet, men i 2016 vil sykehuset motta alle som får behov for øyeblikkelig hjelp i regionen.

Nytt sykehus i Østfold

OEC ledet byggeprosessen for oppdragsgiver Helse Sør-Øst i dette avanserte og omfattende byggeprosjektet. Sammen med sykehuset i Moss gir det nye sykehuset et komplett sykehustilbud til Østfolds befolkning.

Ferdigstillelse: 2015
Kostnadsramme: 5.271 MNOK
Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst rhf

Kontakt oss

Raknes, Svein Petter

Avdelingsleder Helse og sykehusplanlegging, sektorleder Helse- og sykehusbygg, prosjektrådgiver, prosjektleder, helseøkonom, MS.c., M.M.

OEC Gruppen AS › Helse og sykehusplanlegging › Lysaker

Om Bygg og eiendom

Innen markedsområdet Bygg og eiendom tilbyr vi ledelse og rådgivning i utviklings- og utbyggingsprosjekter for offentlige og private aktører.

Vi har hovedfokus på områdene Helse- og sykehusbygg, Bolig og næring samt Kultur og utdanning. Markedsområdet Bygg og eiendom ledes av Helga Loholt, telefon 404 82 042, helga.loholt@oec.no.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
 • FDV-rådgivning
 • FDV-koordinering

 

Part of RPS Group