• Papirbredden II mottok Drammen kommunes Byggeskikkspris 2013. Papirbredden Kunnskaps­park har fått 8500 m2 med nye undervisnings- og kontorlokaler.

 • Bygget preges av lekre fasadedetaljer, eleganse i utforming og bygningsmessig høy kvalitet. Fasadeløsningen reduserer energibehov og CO2-belastning betraktelig.

 • Effektiv arealutnyttelse og nydelige interiørløsninger, her i lokalene til legemiddelselskapet MSD Norge AS.

 • Bygget er et passivhus i energiklasse A, bygget med klimaeffektive byggematerialer. Det var det første eiendomsprosjektet i Norge som ble prosjektert etter FutureBuilts kvalitetskriterier helt fra starten av.

 • Det har vært et sterkt fokus på miljø- og energiløsninger i byggeprosjektet. Bruken av naturlig lys er gjennomgående i hele bygget.

 • Aktiviteten og atmosfæren bærer preg av mangfold. Her holder studenter og ansatte fra Høyskolen i Buskerud til i verdifullt felleskap med aktører fra næringslivet og myndigheter.

 • Papribredden II inngår i et dynamisk miljø der det satses på innovasjon, utdanning og næringsutvikling. Bygget rommer Vitensenteret for helse og teknologi, som utvikler teknologi for fremtidens helsevesen.

 • På tomten som i dag er midlertidig parkeringsplass kommer neste bygg i Papirbredden II-prosjektet. Så snart alle leietakere er på plass starter den planlagte byggeprosessen, som vil gi området et ytterligere løft.

Papirbredden II

I Drammen bygges det for fremtiden. På den gamle papirindustritomten langs elven vokser Papirbredden kunnskapspark stadig. Hus 1 i byggeprosjektet Papirbredden II står ferdig. Det miljøledende bygget er et passivhus, energimerket A, og er et av de første byggene i miljøprogrammet FutureBuilt. MSD og Høyskolen i Buskerud har tatt 8500 m2 i bruk. Nå tar vi det innovative byggeprosjektet videre med hus 2.

Ferdigstillelse: 2012 (hus 1)
Byggherre: Entra Eiendom

Kontakperson

Gregertsen, Morten

Sektorleder Privat bygg og eiendom, prosjektleder

OEC Gruppen AS › Bygg og eiendom › Lysaker

Om Bygg og eiendom

Innen markedsområdet Bygg og eiendom tilbyr vi ledelse og rådgivning i utviklings- og utbyggingsprosjekter for offentlige og private aktører.

Vi har hovedfokus på områdene Helse- og sykehusbygg, Bolig og næring samt Kultur og utdanning. Markedsområdet Bygg og eiendom ledes av Helga Loholt, telefon 404 82 042, helga.loholt@oec.no.

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
 • FDV-rådgivning
 • FDV-koordinering

 

Part of RPS Group