• Avdelingsleder Kjell Viktor Vik hos Avinor og vår prosjektleder Terje Sandtrø har i felleskap etablert en prosjektmodell (AviPro) for Avinors utbyggingsprosjekter.

 • Avinor investerer hvert år betydelig i utbyggingsprosjekter. Det er store beløp å spare på en erfaringsbasert prosjektmodell.

 • Formålet med å optimalisere Avinors utbyggingsprosjekter er i siste instans å sørge for et godt tilbud til de reisende.

 • Prosjektmodellen for utbyggingsprosjekter får positive ringvirkninger på Avinors flyplasser landet rundt.

 • Uansett hvor viktig eller krevende oppgaven er, smilet er alltid på lur i våre samarbeid.

 • Oppdraget for Avinor går nå over i en ny fase. Nå skal vi gå i gang med å implementere AviPro i gjennomføringen av konkrete prosjekter.

Prosjektmodell for Avinor

Vi har etablert en prosjektmodell for Avionor utbyggingsprosjekter. Prosjektmodellen er dokumentert gjennom en kombinasjon av prosessmodell, veiledninger og instrukser. Oppdraget omfattet også utvikling av et verktøy for erfaringsoverføring.

Oppdrag: Strategisk rådgivning
Periode: 2012 - 2013
Oppdragsgiver: Avinor

Kontaktperson

Sandtrø, Terje

Avdelingsleder Samferdsel, industri og energi

OEC Gruppen AS › Industri og fornybar energi › Lysaker

Om Infrastruktur og samferdsel

Vårt markedsområde infrastruktur og samferdsel bidrar til suksessrik gjennomføring av prosjekter.

Markedsområdet Infrastruktur og samferdsel ledes av Terje Sandtrø, telefon 482 06 174, terje.sandtro@oec.no.

 

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjekteringsledelse
 • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
Part of RPS Group