• Romerike biogassanlegg konverterer matavfall til biogass, samt gjenvinner næringsstoffer gjennom produksjon av høyverdig biogjødsel.

 • Biogassanlegget ligger på Vormsund i Nes kommune med landbruksområder i nærområdet. 100 gårder får miljøvennlig biogjødsel fra anlegget.

 • Her havner de grønne posene med kildesortert avfall fra befolkningen i Oslo. Anlegget har kapasistet til å ta imot 50 000 tonn med matavfall i året.

 • En buss kan kjøre en halv kilometer på to kilo matavfall. Biogass fra anlegget gir miljøvennlig drivstoff til 135 busser.

 • Direktør for biologisk behandling i Energigjenvinningsetaten, Nils Finn Lumholdt og vår prosjektleder Knut Heieren er begge godt fornøyd med resultatet og samarbeidet i miljøprosjektet.

 • Romerike biogassanlegg er høyteknologisk miljøindustri. Biogass og biogjødsel fra anlegget erstatter produkter basert på fossile kilder, og sparer atmosfæren for ca. 12 000 tonn CO2-utslipp i året.

 • For sin innovative miljøteknologi mottok prosjektet Norsk Næringsråds Innovasjonspris i 2012.

 • Våre prosjektledere jobber tett sammen med alle involverte parter i prosjektet. For oss går gode samarbeidsevner hånd i hånd med sold erfaring og høy fagkunnskap.

Romerike biogassanlegg

Oslo kommune har satset stort på kildesortering, resirkulering og energigjenvinning. I løpet av 2013 står Romerike biogassanlegg (RBA) på Vormsund i Nes ferdig. Her blir årlig 50 000 tonn matavfall fra Oslos husholdninger til klimanøytral flytende biogass (LBG) og flytende biogjødsel.

På oppdrag for Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune har vi hatt prosjektledelse og andre sentrale posisjoner i inndustriprosjektet.

Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Pris: Norsk Næringsråds Innovasjonspris 2012

Kontaktperson

Sandtrø, Terje

Avdelingsleder Samferdsel, industri og energi

OEC Gruppen AS › Industri og fornybar energi › Lysaker

Om Industri og fornybar energi

Vårt markedsområde Industri og fornybar energi bidrar til suksessrik gjennomføring av prosjekter innen industri, vindkraft, vannkraft og bioenergi.

Markedsområdet Industri og fornybar energi ledes av Terje Sandtrø, telefon 482 06 174, terje.sandtro@oec.no.

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjekteringsledelse
 • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
Part of RPS Group