Schweigaardsgate 33

Bane NOR Eiendom gjennom det heleide datterselskapet ROM Schweigaardsgate 33.1 bygger et nytt kontorbygg i Schweigaardsgate 33. Prosjektet omfatter nybygging av et tidsmessig, energieffektivt kontor- og næringsbygg på ca.22000 m² BTA for utleie.

Det er valgt å dele gjennomføringen av prosjektet i 2 totalentrepriser. Totalentreprise 1 er gjennomført og omfattet utførelse av spunting, stabilisering, utgraving og avstiving av byggegrop. Totalentreprise 2 omfatter arbeidene fram til overlevering av et komplett bygg. Det skal i tillegg til bygget bygges en gangbru som kobler seg på den eksisterende gangbrua til Norenga Bru. Dette danner en ny gangveg mellom Schweigaardsgate og Barcode.

FERDIGSTILLELSE: 2018
BYGGHERRE: BANE NOR EIENDOM
AREAL: 22 000 KVM (NYBYGG)

Kontakt oss

Loholt, Helga

Avdelingsleder Bygg og eiendom, sektorleder Offentlig bygg og eiendom, prosjektleder, siv.ing., int.ark.

OEC Gruppen AS › Bygg og eiendom › Lysaker

Om Bygg og eiendom

Innen markedsområdet Bygg og eiendom tilbyr vi ledelse og rådgivning i utviklings- og utbyggingsprosjekter for offentlige og private aktører.

Vi har hovedfokus på områdene Helse- og sykehusbygg, Bolig og næring samt Kultur og utdanning. Markedsområdet Bygg og eiendom ledes av Helga Loholt, telefon 404 82 042, helga.loholt@oec.no.

Tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektstyring
  • Anskaffelser
  • Ferdigstillelse
  • FDV-rådgivning
  • FDV-koordinering

 

Part of RPS Group