• Vår engasjerte prosjektleder Atle Sand og Roar Bjordal fra Statsbygg har lost det unike byggeprosjektet vel i havn.

 • Etter rehabilitering og påbygging har Pilestredet 32 blitt et moderne, funksjonelt og svært energiøkonomisk undervisningskompleks.

 • De nye lokalene for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har plass til 2000 studenter og 450 ansatte.

 • I tillegg til sykepleierutdanningen, holder også Insititutt for estetiske fag og og HiOAs administrasjon til i bygget på 19000 m2.

 • I fullt utstyrte øvingsrom kan sykepleierstudentene blant annet lære behandling, overvåkning og stell av pasienter.

 • Et atrium binder nybygget (6500 m2) sammen med det rehabliterte bygget (12500 m2).

 • Et rehabilitert bygg med energimerke A er unikt. Bygget bruker halvparten så mye energi som tilsvarende bygg satt opp for ti år siden.

 • Vi fikk Gullhjelmen 2012 for utmerket HMS-arbeid i den krevende rehabliteringsprosessen. Giftige og forurensende materialer måtte fjernes helt fra det gamle patologibygget.

 • Jordvarme og vekselvarme er to sentrale løsninger. Seks hull er boret ned i grunnen, hvert på 300 meter. Det gir varme om vinteren og kjøling i sommerhalvåret.

 • Det vakre bygget er tegnet av Lund+Slaatto arkitekter.

 • Om natten legger de utvendige solskjermene seg inntil vinduene og hjelper bygget å holde på varmen.

 • Varme rød-, gul- og oransjetoner er gjennomgående for hele bygget.

Høgskolen i Oslo og Akershus, sykepleierutdanningen

I Pilestredet 32 i Oslo har Høyskolen i Oslo og Akershus fått et nytt undervisningsbygg i tilknytning til høyskolens øvrige lokaler.
Prosjektet har vært komplisert, med en kombinasjon av nybygg, krevende renovering og miljøteknologiske standarder.

Ferdigstillelse: 2012
Byggherre: Statsbygg
Kostnadsramme: 776 MNOK
Pris: Gullhjelmen 2012

Kontaktperson

Gregertsen, Morten

Sektorleder Privat bygg og eiendom, prosjektleder

OEC Gruppen AS › Bygg og eiendom › Lysaker

Om Bygg og eiendom

Innen markedsområdet Bygg og eiendom tilbyr vi ledelse og rådgivning i utviklings- og utbyggingsprosjekter for offentlige og private aktører.

Vi har hovedfokus på områdene Helse- og sykehusbygg, Bolig og næring samt Kultur og utdanning. Markedsområdet Bygg og eiendom ledes av Helga Loholt, telefon 404 82 042, helga.loholt@oec.no.

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
 • FDV-rådgivning
 • FDV-koordinering

 

Part of RPS Group