• Nytt Nasjonalmuseum, en utfordrende byggeplass sentralt i Oslo omkranset av Rådhusplassen med travel havn, riksveinett og sentrale nabobygg. Under tomta går avløpstunnelen til VEAS og Operatunnelen.

 • Byggeplassen til Nytt Nasjonalmuseum i full gang. Prosjektleder Tom Erik Strøm og Kontraktsrådgiver Magnar Myklebust fra OEC i samtale med Statsbyggs Prosjektdirektør Per Willy Nysæter.

 • Nytt Nasjonalmuseum har høye miljøambisjoner. Bygget prosjekteres som passivhus, og er forbildeprosjekt i FutureBuilt.

 • Nytt Nasjonalmuseum planlegges og bygges ved hjelp av BIM.

 • Nytt Nasjonalmuseum vil gi publikum tilgang til flere kunstarter samlet under et tak. 13 000 kvm med utstillingsareal gir publikum tilgang til en bred og variert kunstformidling. Funksjoner som verksted, magasiner, bibliotek, kontorer og restaurant er integrert i bygget. Fotoill: MIR kommunikasjon / Arkitekt: Kleihues + Schuwerk / Statsbygg

 • Plassen mellom Vestbanebygningene tar imot publikum og blir en flott plass som er åpen for alle. Fotoill: MIR kommunikasjon / Arkitekt: Kleihues + Schuwerk / Statsbygg

 • Fra taket på Nytt Nasjonalmuseum med utsikt mot festningen og havna. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk / Statsbygg

 • Nytt Nasjonalmuseum. Kveldsbilde fra Akershus festning. Fotoill: MIR kommunikasjon / Arkitekt: Kleihues + Schuwerk / Statsbygg

 • Realiseringen av museumsanlegget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå. Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge og for Oslo som landets hovedstad.

Nytt Nasjonalmuseum, PNN

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design vil etter planen samlokaliseres i nybygget på Vestbanen i 2019. OEC har ledet prosjekteringen fra tidlig fase og ivaretatt sentrale støttefunksjoner i prosjektledelsen. Våre byggeledere styrer byggplassen trygt mot mål. Prosjektet er komplisert, med høy arkitektonisk ambisjon og store krav til sikkerhet.

Ferdigstillelse: 2019
Byggherre: Statsbygg
Kostnadsramme: 5 327 MNOK
AREAL: 54 600 KVM (nybygg)

Kontakt oss

Loholt, Helga

Avdelingsleder Bygg og eiendom, sektorleder Offentlig bygg og eiendom, prosjektleder, siv.ing., int.ark.

OEC Gruppen AS › Bygg og eiendom › Lysaker

Om Bygg og eiendom

Innen markedsområdet Bygg og eiendom tilbyr vi ledelse og rådgivning i utviklings- og utbyggingsprosjekter for offentlige og private aktører.

Vi har hovedfokus på områdene Helse- og sykehusbygg, Bolig og næring samt Kultur og utdanning. Markedsområdet Bygg og eiendom ledes av Helga Loholt, telefon 404 82 042, helga.loholt@oec.no.

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
 • FDV-rådgivning
 • FDV-koordinering

 

Part of RPS Group