• I Oslo kommunes kretsløpsbaserte avfallshåndtering ender hvert år 410 000 tonn restavfall i avanserte gjenvinningsprosesser på EGEs anlegg på Romerike, Haraldrud og her på Klemetsrud.

  • Vår prosjektleder Anne Løseth har kartlagt arbeidsprosesser og nåsituasjon, og benyttet dette som grunnlag for å etablere omforente arbeidsmetoder for vedlikeholdet ved anleggene.

  • - Vi har hatt for mange uforutsette stopp i anlegget, med tapte inntekter, økte utgifter og miljømessige ulemper. Ved å legge til rette for planlagt, forebyggende vedlikehold skal vi unngå dette, sier EGEs vedlikeholdssjef Hege Tveito.

  • Nye vedlikeholdsrutiner gjør arbeidshverdagen enklere for prosessingeniør Lene Nesbjørg og hennes kolleger i det teknologisk kompliserte gjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

  • Dokumentasjonsingeniør Mohammed Irfan Khan i EGE og vår prosjektleder Magne Ness arbeider med støtteverktøyet AMOS for å få det til å spille på lag med valgte arbeidsmetoder. Dette er et viktig bidrag til forbedret vedlikehold i etaten.

  • Vår filosofi er at to hoder tenker bedre enn ett. Vi jobber derfor alltid i team med oppdragsgiver, og løser utfordringene i fellesskap.

  • Prosessingeniør Lene Nesbjørg i EGE og våre prosjektledere Anne Løseth og Magne Ness har utført kritikalitetsanalyse på anleggets funksjoner. Resultatet benyttes som grunnlag for videreutvikling av vedlikeholdsplanen.

  • Energigjenvinning er miljøvennlig og samfunnsøkonomisk gunstig. Fjernvarme fra forbrenning av næringsavfall ved anlegget på Klemetsrud forsyner for eksempel alle skolene i Oslo med all varme de trenger til oppvarming av byggene. Da er godt vedlikehold essensielt.

  • Det er store summer å tjene på god fasilitetsstyring. Vi har erfaringen og spisskompetansen på metoder, verktøy og beste-praksis.

Vedlikehold for Oslo kommune EGE

Energigjenvinningsetaten har ansvar for tre anlegg med avansert miljøteknologi. Vi har rådgitt og i team med etaten utviklet en vedlikeholdsplan som skal sikre drift og optimalisere vedlikeholdsarbeidet ved anleggene.

TJENESTE: Vedlikeholdsplan (FDV)
PERIODE: 2012 - 2013
OPPDRAGSGIVER: Oslo Kommune

Kontakt oss

Arnesen, Jon Erik

Avdelingsleder Eiendomsledelse / Department Manager FM

OEC Gruppen AS › Eiendomsledelse › Lysaker

Om Eiendomsledelse

OEC har siden 2004 arbeidet dedikert med rådgiving innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Vår styrke er engasjerte medarbeidere med kompletterende kompetanse og nødvendig helhetsperspektiv til å gjøre fasilitetsstyringen til en optimal støtte for kjernevirksomhet. Vi har ingeniører, økonomer og ledelseskompetanse i vår stab.

Forståelsen av eiendom, bygg og anlegg som en strategisk ressurs, sammen med kunnskap om virksomhetsutvikling ved effektivisering av FDVU-prosessene, er nøkkelen til suksess.

Markedsområdet Eiendomsledelse ledes av Jon Erik Arnesen, telefon 930 87 915, jon.erik.arnesen@oec.no.

Tjenester

Vi leverer spesialisert rådgiving innen fasilitetsstyring.

Spisskompetanse på metoder, verktøy og beste-praksis, fundamentert på solid fagkunnskap og erfaring fra forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom, bygg og anlegg.

Prosjektledelse i forbedringsprosesser eller nye investeringsprosjekter for oppdragsgivere innen eiendom og drift.

Part of RPS Group