TINE Meieriet Frya

Tine utvider sitt produksjonsanlegg på Frya i Ringebu kommune. Utbyggingen omfatter bygg, utvidelse for produksjon av Cottage Cheese og filtrert yoghurt. OEC har ivaretar prosjektledelsen og har vært involvert i prosjektet siden tidlig planleggingsfase. Prosjektet er komplisert med mye avansert prosessutstyr og store krav til hygiene og matsikkerhet.

Ferdigstillelse: 2016
Byggherre: Tine
Kostnadsramme: 385 MNOK
Kapasitet: 40.000 l/h
Areal: 3.615 KVM (nybygg)

Kontakt oss

Sandtrø, Terje

Avdelingsleder Samferdsel, industri og energi

OEC Gruppen AS › Industri og fornybar energi › Lysaker

Om Industri og fornybar energi

Vårt markedsområde Industri og fornybar energi bidrar til suksessrik gjennomføring av prosjekter innen industri, vindkraft, vannkraft og bioenergi.

Markedsområdet Industri og fornybar energi ledes av Terje Sandtrø, telefon 482 06 174, terje.sandtro@oec.no.

Tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosjektstyring
  • Prosjekteringsledelse
  • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
  • Anskaffelser
  • Ferdigstillelse
Part of RPS Group