• Hovedstaden vokser og behovet for å modernisere avløpssystemet i indre by har vært prekært. Nå får de nye bydelene Bjørvika og Sørenga et topp moderne avløpsanlegg.

 • Midgardsormen snor seg i over 3 kilometer med tunneler under Oslo. Det er sprengt ut hele 150 000 m3 fjellmasse.

 • Det har ikke manglet på faglige utfordringer i det unike, avanserte prosjektet. Vår prosjektleder Jan Kobberstad og prosjekteringsleder Mads Larsen har løst dem sammen med oppdragsgiver og andre aktører, som Øyvind Bakke fra Sweco (t.h.)

 • Med et avløpssystem som nærmet seg 150 år var behovet for oppgradering på infrastruktur presserende. Det nye avløpssystemet har stor kapasitet og skal sikre stabil drift.

 • Etableringen av et avløpssystem basert på selvfall gjør at pumpestasjoner er fjernet. Det reduserer driftskostadene.

 • I prosjektet etableres et nytt oppsamlingssystem for avløpsvann, som føres til Bekkelaget renseanlegg for behandling. Dette gir betydelige miljøgevinster for Oslo by.

 • Vannkvaliteten i Akerselva, havnebassenget og Oslofjorden blir betraktelig bedre enn i dag, og snart kan det i følge planene bades i Sørenga.

 • Når Midgardsormen er på plass skal overløpsutslipp reduseres drastisk. Sannsynligheten for akuttutslipp fra avløpsnettet reduseres med hele 90 prosent.

 • Det er anvendt banebrytende mikrotunnellering på tilsammen 2 kilometer gjennom Bjørvikas kvikkleire.

 • I Oslos mørke undergrunn har det ikke manglet på god samarbeidsånd og lett omgangsform i prosjektet.

Midgardsormen for Oslo kommune

Med Midgardsormen får Oslo et moderne avløpssystem for nye bydeler, sikrer god vannkvalitet i elv og fjord og reduserer driftskostnader. OEC Consulting bidrar med prosjektleder og delprosjektledelse for planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Ferdigstillelse: 2014
Kostnadramme: Ca. 1300 MNOK
Oppdragsgiver: VAE, Oslo Kommune

Kontakt oss

Sandtrø, Terje

Avdelingsleder Samferdsel, industri og energi

OEC Gruppen AS › Industri og fornybar energi › Lysaker

Om Infrastruktur og samferdsel

Vårt markedsområde infrastruktur og samferdsel bidrar til suksessrik gjennomføring av prosjekter.

Markedsområdet Infrastruktur og samferdsel ledes av Terje Sandtrø, telefon 482 06 174, terje.sandtro@oec.no.

 

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjekteringsledelse
 • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
Part of RPS Group