• Höegh har transportert flytende gass (LNG) i nesten 40 år, og satser nå stort på utvikle flytende produksjonsenheter.

 • Ingen har hittil utviklet og iverksatt offshore-produksjon av LNG. Med en vellykket løsning vil vi kunne utnytte gassreserver som ikke er mulig med dagens teknologi.

 • Gevinsten er enorm når modellen omsettes til virkelighet i nær fremtid. De flytende enhetene vil gjøre det lønnsomt å produsere gass fra felt som idag er for små eller ligger for langt fra eksisterende infrastruktur.

 • I det omfangsrike og kompliserte arbeidet har vi bidratt med prosjektledelse, prosjektstyring, teknisk ledelse, planlegging, estimering, fremdriftsrapportering og kostnadskontroll.

 • Vår erfarne prosjektleder Gunnar Knutsen har ledet Höeghs FLNG-satsning siden 2009.

 • Vi har ekspertise i prosjektledelse i kompliserte, innovative utviklingsprosjekter, der det er helt avgjørende å utnytte og utveksle kunnskap, efaring og innsikt.

 • Det er hittil lagt ned over 300 000 arbeidstimer i utviklingsprosjektet. Vi har samarbeidet godt og langsiktig med Inger Johanne Pizzi og de andre i Höeghs kompetente team.

 • Hos Höegh tenkes det smart og innovativt på et felt hvor de har tung kompetanse og erfaring. Project manager Dag Karsten, CEO Gunnar Knutsen og project manager Espen Berg har et inspirerende samarbeid.

FLNG for Höegh

Höegh LNG bestemte seg i 2006 for å utvikle teknologi for å utvinne LNG offshore. OEC har lang erfaring innen feltet, og har siden 2008 bistått Höegh med prosjektledelse, prosjektstyring, teknisk ledelse, planlegging, estimering, fremdriftsrapportering og konstnadskontroll. Vi har også bemannet hel pre-FEED og FEED management team.

OPPDRAG: Utvikling av FLNG
PERIODE: 2008 - 2013
OPPDRAGSGIVER: Höegh LNG

Kontakt oss

Sandtrø, Terje

Avdelingsleder Samferdsel, industri og energi

OEC Gruppen AS › Industri og fornybar energi › Lysaker

Om Olje og gass

Vi har 30 års erfaring med utvikling og utbygging av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har kompetanse innen boreteknologi og på ulike utbyggingsløsninger, som faste og flytende plattformer, subsea-anlegg, FPSO’er, FSRU’er, flytende LNG-produksjonsanlegg og landbaserte prosessanlegg.

Vår erfaring og kompetanse omfatter alle faser i utbyggingsprosjekter, fra tidligfasestudier, via konseptvalg og forprosjektering, til detaljprosjektering, bygging, ferdigstillelse og overlevering.

Markedsområdet Olje og gass ledes av  Terje Sandtrø, telefon 482 06 174, terje.sandtro@oec.no.

Tjenester

 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjekteringsledelse
 • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
Part of RPS Group