Nyheter


 

kirkenesET HELT SYKEHUS PÅ PLASS I KIRKENES PÅ KUN 4 MÅNEDER

Hospitalitet og etter hvert OEC Gruppen har vært prosjektleder og rådgiver for nytt sykehus i Kirkenes siden starten av konseptfasen.

Plan 1 i nybygget på ca. 20.000 kvm bygges av Kirkenes Byggservice AS mens plan 2 og 3 bygges av Cadolto Fertiggebäude i Cadolzburg utenfor Nürnberg. Dette er et resultat som byggherren er meget fornøyd med, både fordi dette har gitt et stort oppdrag til et lokalt firma i en situasjon der Sør-Varanger er rammet av et vanskelig arbeidsmarked, samt at størstedelen av bygget føres opp meget raskt. Fra start gravearbeid på tomta til pasientbehandling vil det ha gått tre år. Den tradisjonelle byggemåten for plan 1 er bestemmende for varigheten av byggearbeidet.

Det ligger godt til rette for at prosjektets suksesskriterier blir oppfylt, selv om vi balanserer på kanten av kostnadsrammen 1.460 MNOK. Les mer om prosjektet Nytt Kirkenes Sykehus 

 


 

Grimeland_Randi1Randi Grimeland ble valgt til ny leder av Arkitektforum for helsebygg, 10. mars på den årlige sykehusbyggkonferansen i regi av NSH – Norsk sykehus-og helsetjenesteforening. Hun overtar etter Knut Bergsland som har ledet forumet siden 1999. En utmerket posisjon for OEC  og en viktig arena innen helsebygg. Arkitektforum er åpent for alle som har interesse for arkitektur og helsebygg. De er politisk nøytrale tilsluttet NSH.

 

 


 

Hywind_conceptAlexander Minge Thøgersen fra OEC holder, på vegne av Statoil, innlegg på offshore vindkonferanse i London om design, fabrikasjon og installasjon av flytende vindmøller i Hywind prosjektet.

Bilde: Hywind/Statoil

 

 

 

 

 

 


 

nhn_sitplan_final_smallOEC VINDER STOR OPGAVE FOR NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

OEC har i samarbejde med MMG Danmark og Langebæk A/S som underrådgivere vundet en stor opgave med at bistå Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) med logistik og automation. NHN er et fantastisk spændende, visionært og prisvindende projekt. Omfanget af projektet er i runde tal 124.000 kvm. og med et budget på 3,8 mia. kr.

Vores mål er at NHN skal være et logistisk effektivt hospital, som understøtter visionen «patienternes hospital – først og fremmest».

Vores opgave vil i første omgang være at afklare, hvordan man forventer, at visionen vil påvirke patientforløbene. På baggrund heraf vil vi analysere hvordan logistikken og automationen kan tilføre værdi til processen og minimere de uhensigtsmæssigheder, der måtte være, og komme med forslag til logistiske løsninger. Konkret vil opgaven have fokus på organisation og internal value chain, traceability, AGV transporter, automatisk apotekløsninger (automatisk dosisdispensering), rørpost og sengevask.

 


 

OEC kvadratOEC Consulting AS skifter navn til OEC Gruppen AS, men beholder samme organisasjonsnummer. Vi profilerer oss ut til markedet som OEC med følgende markedsområder: Olje og gass, Industri og fornybar energi, Infrastruktur og samferdsel, Helse og sykehusplanlegging, Bygg og eiendom samt Eiendomledelse.

 

 

Part of RPS Group