OM OEC

OEC har spesialisert seg på ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter, samt rådgivning innen eiendomsledelse og forvaltning, drift og vedlikehold.

OEC har bygget opp tunge kompetansemiljøer innenfor markedsområdene Bygg og eiendom, Olje og gass, Helse og sykehusplanlegging, Industri og fornybar energi, Infrastruktur og samferdsel samt Eiendomsledelse.

OEC har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er også representert på Sørlandet, i Stavanger og i Danmark.

OEC er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. RPS Group har hovedkontor i London og tilbyr prosjektledelse og energirådgivning i store deler av verden. Som en del av RPS Group, kan OEC tilby kundene et bredere tjenestespekter innen flere fagområder og med omfattende geografisk rekkevidde. RPS Group har over 5000 ansatte, og har bare siden 2010 påtatt seg prosjekter i 123 land over hele 6 kontinenter.

Organisasjonskart

TJENESTER

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Anskaffelser
 • Ferdigstillelse
 • Utstyrsplanlegging
 • Funksjonsprogrammering
 • FDV-rådgivning
 • FDV-koordinering
 • Strategisk porteføljeforvaltning
 • LCC
 • Støttesystemer
 • Forbedringsprosesser

Se tjenester fordelt på markedsområder i OECs tjenesteoversikt.

For utvidede tjenester, se her.

Omsetning (MNOK)

Omsetning - OEC Gruppen
150 Ansatte

Selskapenes historikk

1984

Stiftet 5. juni 1984

SGP Offshore Consultants

2 ansatte

Olje og gass

1985

17. oktober: OEC etableres under navnet Oil Engineering Consultants

OEC Structural
OEC Mechanical
OEC Sencon

1986

OEC Piping

20 ansatte

1987 – 1988

OEC Project Control
OEC Drilling Technology

OEC Multitech tar over
virksomhetsområdene til
OEC Structural og
OEC Project Control

1989 – 1992

OEC Structural blir aktivt igjen

22 ansatte (1989)

1993 – 1997

1997: Vi starter landbasert virksomhet

OEC består nå av
- OEC Structural
- OEC Multitech
- OEC Mechtech
- OEC Systems
- OEC Drilling

27 ansatte (1994)

1998

OEC Consulting etableres og overtar virksomheten til
- OEC Structural
- OEC Multitech
- OEC Drilling

2000

Hospitalitet blir en del av OEC Gruppen

Nytt markedsområde: Helse

2004

53 ansatte

2006

OEC Consulting Sør

Strategi og utvikling kommer til som nytt markedsområde

2008

OptioFM

OEC Consulting med datterselskapene går under navnet OEC Gruppen

87 ansatte

2011

OEC Consulting Midt-Norge

2013

OEC Gruppen blir en del av RPS Group

2014

30-års jubileum

Delphi

OEC Gruppen etablerer seg
i Danmark

OEC Sør, Hospitalitet og OptioFM fusjonerer med
OEC Consulting

2015

OEC Consulting skifter navn
til OEC Gruppen
og profileres som OEC

OEC og Metier
får samme eiere

Part of RPS Group